EN CZ
Action akce
Air ball střelba mimo koš; špatný střelecký pokus, který mine i obroučku koše
Alley-oop smeč do koše přímo po přihrávce
All-Stars Game show utkání nejlepších hráčů NBA mezi Východem a Západem
Arm rameno
Assist přihrávka, která vede bezprostředně k dosažení koše
Attack útok
Attacker útočník
Average průměrný výkon v sezóně nebo v kariéře
Back Door Trap únik za zády obránce, zadní dvířka
Back up; Backup krýt záda, zálohovat; první střídající hráč (většinou za rozehrávače)
Back up dribble ustupující driblink
Backboard basketbalová deska
Backcourt útočník hrající zády ke koši
Backdoor zadní vrátka, uvolnění se bez míče za zády obránce
Backward spin zpětná otočka
Balance rovnováha
Ball míč
Ball movement časté přihrávky, pohyb míče
Ballhandling ovládání míče
Bank shot střelba o desku
Baseball-Pass přihrávka jednoruč nad hlavou na velkou vzdálenost
Baseline koncová čára
Basket basketbalový koš; zařízení koše, obroučka a síťka
Basseball pass přihrávka jednoruč nad hlavou na dálku
Be ready to shoot buď připraven ke střelbě
BEEF pravidla pro dodržování správné střelby, jde o zkratku z angličtiny slov Balance, Elbow, Eyes, Follow through, tj. rovnováha, loket, oči, sledování míče rukou
Behind screen (back pick) clona vlastními zády
Behind the back dribble změna směru za tělem
Behind the back pass přihrávka za zády
Between the legs změna směru mezi nohama
Blocking blokovat
Body tělo
Body fake klamavý pohyb tělem
Body height tělesná výška
Bounce pass přihrávka o zem
Box viz Zone
Box out souboj o pozici při doskoku z obranného pohledu; povolené zabránění soupeři v pohybu tělem
Break protiútok, přestávka, překonat, rozbít
Bump popostrčit; tvrdší tělesný kontakt, ale v rámci pravidel
Bump off tvrdší tělesný kontakt, porazit, odstrčit
Buzzer-beater střela těsně před koncem čtvrtiny nebo limitu na útok, která propadne obroučkou až po vypršení tohoto limitu
Call signál rozhodčího
Carrying přenášený míč, nepovolené vedení míče (ruka pod míčem)
Catch the ball chytit míč; zmocnit se míče
CBA Continental Basketball Association, druhá profiliga v USA
Center podkošový hráč
Center jump rozskok
Clincher zlom v utkání, kdy dochází k definitivnímu “položení soupeře na lopatky”, např. koš, který znamená vedení o více než 4 body v posledních dvaceti-čtyřech sekundách zápasu (čas na útok). Může se také jednat i o důležitý doskok, blok, získaný míč nebo jiný důležitý prvek hry.
Close out stav, kdy je obránce těsně u hráče s míčem, resp. moment, kdy obránce vyráží a dobíhá k němu
Clutch player hráč, který je schopen rozhodovat vyrovnaná utkání poslední střelou
Clutch shot střela, která může rozhodnout utkání
Coach trenér určující složení družstva a taktiku
Coast to coast rychlý přechod od jedné koncové čáry kedruhé
Com.defense kom. obrana
Combination kombinace
Compete (contest) soutěžit, bojovat
Condition kondice
Controll of ball ovládání míče
Court (floor) hřiště
Cover krýt
Cross over změna driblinku před tělem, přehození míče při driblinku z ruky do ruky
Cross pass přihrávka napříč hřištěm
Cross-court napříč hřištěm
Crossover driblle změna driblinku před tělem
Crossover drive zavřený únik/i>
Crossover step uvolnění s míčem po krátkém kroku směrem k obránci a následném prodloužení k jeho protilehlé nohy spolu se změnou driblující ruky
Curl rychlá změna směru (kudrlinka)
Cut proniknout
Cutter pronikající hráč
Cutting prudký průnik do vymezeného území
Dead ball mrtvý míč
Defeat prohra, porážka
Defend bránit
Defender obránce
Defense obrana; celkový pojem pro různé varianty obranných činností
Defense prowess zdatnost v obraně
Defensiv Rebound obranné doskakování
Delayed attack,offense postupný útok
Delayed offense pomalý útok, dlouhé držení míče
Diagonal pass křížná přihrávka
Direct drive otevřený únik
Direct pass přímá přihrávka
Direction of movement směr pohybu
Dish přihrávka
Disqualifikation diskvalifikace, následuje po šesté osobní chybě ve hře
Distance shot střelba z dálky
Double Dribbling nedovolený driblink, dvojitý driblink, poté co hráč uchopí pevně míč oběma rukama po driblinku
Double Foul faul dvou obránců na jednoho hráče ve stejném čase
Double screen dvojitá clona
Double Team obrana driblujícího hráče dvěma obránci, zdvojení
Dribble driblovat
Dribbling údery míčem o zem při pohybu po hřišti
Drop step baseline zakročení obránce ke koncové čáře
Drop step middle zakročení obránce do středu
Dunk úspěšná smeč do koše
Edge hrana
Effort snaha
Elbow loket
End line koncová čára
Endurance vytrvalost
Errant pass zbloudilá, pomalá přihrávka
Execution provedení, uskutečnění
Exersize cvičení
Extra period prodloužení
Face tvář
Face to face defense těsná osobní obrana, neustálé sledování svého hráče
Face up (square up) čelný postoj ke koši
Facing otáčení ke koši, pozice čelem ke koši
Fadeaway jump shot střelba z výskoku po zadní obrátce
Fail neúspěch
Fake finta tělem, klamání tělem
Faking movement klamavý pohyb
Fast Break rychlý protiútok
Fatigue vyčerpanost, únava
Feint, fake finta
Field Goal úspěšný střelecký pokus během hry
First half první polovina
Flagrant faul nesportovní, diskvalifikační chyba
Flagrant Foul hrubý, nesportovní nebo zjevný faul
Foot noha, chodidlo
Footwork práce nohou
Forearm předloktí
Forward křídlo
Forward pivot obrátka vpřed
Foul chyba
Foul Trouble brzké nasbírání osobních chyb
Free - throw trestný hod
Free throw lane čára trestného hodu
Front court útočná polovina
Front cut uvolnění bez míče (k obránci do těla a prudce zpět)
Fronting přední clonění protihráče
Fumbling zkažený míč, chyba driblinku
Fundamental stance základní postavení
Game form herní kondice, sportovní forma
Game shape totéž
Get tired unavit se
Give and go jednoduchá útočná kombinace, hoď a běž
Goaltending nedovolené blokování po střelbě, podběh
Go-to-Guy hráč pro rozhodující střelecký pokus
Guard střední rozehrávač, také obránce nebo bránit
Gun from perimeter střílet z tříbodového území
Half of the court polovina hřiště
Hall of Fame síň slávy pro obzvláště úspěšné hráče a trenéry
Hand ruka
Handl the ball manipulovat s míčem
Hand-off pass velmi krátká přihrávka
Head hlava
Head-to-head jeden na jednoho
Heel pata
Height výška
Help and recover obranná kombinace pomož a vrať se
Helping out výpomoc, když je spoluhráč přehrán
Helpside útočná strana na které není míč, slabá strana
High post hráč v horním postavení
High-low spolupráce hráče v horním postavení s hráčem pod košem
Hit trefit
Hockey dribble uvolnění s míčem založené na klamavých pohybech hlavy, ramene a nohou do strany
Hold off zadržet, zastavit
Hook pass vrchní přihrávka jednoruč přes hlavu
Hook shot střelba jednoruč nad hlavou ze strany (přes hlavu)
Hoop obroučka basketbalového koše
Championship šampionát
Change dribble uvlnění s míčem změnou rychlosti
Change of pace uvolnění bez míče změnou rychlosti
Charging útočný faul, prorážení
Cheerleader dívčí skupina, která vystupuje o přestávkách
Chest hrudník
Ilegal Defense nedovolená obrana, zdvojování hráčů bez míče
In the paint ve vymezeném území
Initial position výchozí rozestavění hráčů
Instruct učit, instruovat
Intentional faul úmyslná chyba
Interception of the pass zachycení přihrávky
Interval training intervalový trénink
Jab step rychlý pohyb nohama na místě, "bodavý krok"
Joint kloub
Jump skok
Jump Ball vysoký míč mezi dvěma hráči, který se smí jen tečovat, rozskok
Jump Hook boční střelba jednoruč nad hlavu ve výskoku snožmo
JumpRope skákat přes švihadlo
Jump Shot střelba z výskoku
Jump Stop zastavení skokem
Jump switch obranná kombinace výpomoc razantním předskokem
Key vytvořený prostor z vymezeného území a střeleckého kříže
Key (paint) vymezené území
Knee koleno
Knee - joint kolení kloub
L. forward přednožit
Lane 3,65 m vzdálená zóna mezi koncovou čarou a čárou trestného hodu
Lateral boční
Lateral pass boční přihrávka
Lay up shot dvojtakt, střelba po odrazu z jedné nohy
Layer lehkomyslná střela z bezprostřední blízkosti koše z pohybu
Left; to the left; on the left nalevo
Leg noha
Leg backward zanožit
Length vzdálenost
Level úroveň
Line čára
Load zatížení
Lob pass přehoz; přihrávka vysokým obloukem přes obránce
Long pass dlouhá přihrávka
Long range shot koš za tři body
Long shot střelba ze vzdálenosti
Lose, defeat prohrát
Low box část vymezeného území blíže pod košem
Low dribble nízký driblink
Low pass nízká přihrávka
Low post dolní post, střední hráč, který se pohybuje v dolním postavení
Man to man def. osobní obrana
Man-to-man těsná obrana každého jednotlivého protihráče
Match utkání
Middle post hráč ve středním postavení
Mismatch pojem pro extrémní rozdíly protihráčů
Most Valuiable Player nejužitečnější hráč NBA
Move pojem pro komplexní pohyb
Move the ball kontinuálně přihrávat, držet míč v pohybu
Move, motion, movement pohyb
Movement of the player pohyb hráče
Muscle sval
National Basketball Association (NBA) první profiliga v USA
National Collegiate Athletic Association (NCAA) universitní liga v USA
Net siťka
No-Look-Pass přihrávka bez dívání
Novice nováček
Number číslo
Ofensive pass přihrávka jednoruč trčením po odrazu po driblinku
Offence against… útok proti
Offence, attack útok
Offense pojem pro různé varianty útoku
Offensive player útočný hráč, hráč v útoku
Offensive Rebounds útočný doskok
Officials rozhodčí NBA
One-count stop zastavení dopadem na dvě nohy
One-hand shot střelba jednou rukou
One-hand underhand pass přihrávka jednou rukou zespodu
One-on-One herní situace jeden proti jednomu
Opponent, adversary soupeř
Orientation orientace
Out of bounds aut, míč mimo hřiště
Outlet pass první přihrávka po obranném doskoku
Outside shot (field goal) koš za dva body
Outside x inside vně vymezeného území (ve vym….)
Overstrain přetížit (hráče tréninkem)
Overtime prodloužení
Overtraind přetrénovaný
Pain bolest
Palm dlaň
Pants trenýrky
Pass přihrávka
Passer přihrávající hráč
Passing přihrávka
Passing while running přihrávka v pohybu
Path of the ball dráha míče
Pause, intermission přestávka
Power lay up střelba z pod koše po odrazu z obou nohou s prodlouženým náskokem
Penetration vnik do vymezeného území
Percentage procento střelby, pokusy/úspěšné
Performance výkon
Perimeter hranice tříbodového území
Period čtvrtina utkání
Personal contakt osobní kontakt
Personal foul osobní chyba
Pick and pop/pop out pohyb po cloně na hráče s míčem od koše
Pick and roll clona pro háče s míčem a následné sběhnutí ke koši
Pivot obrátka (v tísni) na noze stojící pevně na zemi
Pivot (turn) pivotová obrátka; pivotovat
Pivot player podkošový hráč 5
Pivot shot střelba po obrátce
Pivoting obrátka
Place, position, spot místo
Play (game) hra
Player hráč
Playground, playfield, field of play hřiště
Playoffs utkání o mistrovský titul
Point bod
Point Guard nejlepší hráč "špílmachr", odpovědný za rozehrání míče, přihrávky
Pop out uvolnění hráče po cloně do horního postavení
Position pozice
Positioning výběr místa
Positions 1 Point Guard, 2 Shooting Guard, 3 Small Forward, 4 Power Forward, 5 Center
Posting up oblast v místě čáry trestného hodu; odběh z myšlené linie mezi košem a míčem
Power Forward atletický hráč, se silným tahem na koš
Practise trénovat
Preparation příprava
Prepare připravovat se
Press pojem pro obzvláště agresivní obranu
Press and trap zatlač a uzavři (do pasti)
Pressing presink
Prolong prodloužit
Prowess (skill) dovednost, schopnost
Pump fake předstírání střelby
Push tlačit
Push and behind ob.komb. vytlač a proklouzni zadem
Push off silové vyražení do pohybu
Push pass přihrávka jednoruč trčením
Rear turn uvolnění bez míče pro přihrávku pod koš
Rebound doskok
Rebound ball odražený míč
Receiver hráč přijímající míč
Recieve the ball příjmout míč
Referee první rozhodčí
Relaxation relaxace
Resist odolávat, bojovat
Resolve vytrvalost
Rest oddych
Result, score výsledek
Revers dribble uvolnění s míčem v pohybu obrátkou
Revers lay-up podběh
Reverse dunk smeč přes hlavu
Reverse layer lehkomyslný koš přes hlavu
Reverse pivot obrátka vzad
Rim obroučka
Rip přenesení míče ze strany na stranu spodem nebo horem
Rival soupeř
Rookie hráč, který hraje profiligu první sezónu
Rope skipping skákat přes švihadlo
Rotation of the ball rotace míče
Rough hrubý (chování)
Roughness hrubost
Rule pravidla
Run běžet
Run´a Gun rychlé zakončení bez předchozích přihrávek
Running běh
Run-out rychlý protiútok
Safty poslední muž v útoku, který má povinnost přiztrátě míče eliminovat rychlý protiútok
Score pojem pro společný výkon týmu a hráčů
Score board výsledková tabule
Scorebook zápis o utkání
Scoresheet zápis o utkání
Scoring Board statistika se všemi vlastními výkony
Scoring play průběh hry
Scout vyhledávač talentů
Scout-Coach speciální kouč-trenér, který hledá talenty
Screen střelecká clona, umožňuje spoluhráčům střílet; clonit hráče
Screen for screen clona pro clonícího
Screening clona
Seal nalepení se silově zády na protihráče
Seazon sezóna
Second dribble dvojitý driblink
Selection výběr
semi – hook shot střelba přes hlavu po odrazu z obou nohou a z mírně pokrčené ruky
Sens of ball cit pro míč
Sense of balance pocit rovnováhy
Sense of shooting cit pro střelbu
Set play kombinace
Setup herní kombinace
Setup player hráč zapojený do kombinace
Shooter střelec
Shooting average průměrná střelecká úspěšnost
Shooting form způsob střelby
Shooting Guard tvůrce hry s nejlepší střelbou
Shot pojem pro střelbu
Shot direct čistý koš
Shot pass prudká přihrávka
Shot(shooting) střelba
Shot-bloocker blokař střel
Shotclock vymezený čas pro útok tj. 24 sekund
Shoulder ramena
Side strana
Sideline postranní čára
Sign and trade doslova podepiš a vyměň. Tato metoda se používá zejména v situacích, kdy má určitý tým zájem o nechráněného volného hráče jiného týmu. První tým získá tohoto hráče, druhý tým získá hráčskou či finanční kompenzaci. První tým si musí pro nového hráče udělat místo na soupisce, proto se některých hráčů zbaví, druhý tým dostane za odchod tohoto volného hráče, alespoň nějakou kompenzaci. Technicky to probíhá tak, že volný hráč podepisuje novou smlouvu se svým původním týmem, tu ovšem v zápětí přebírá jeho nový tým.
Sixthman důležitý střídající hráč, šestý hráč
Skill (cleverness) šikovnost, zručnost
Skipp pass rychlé přenášení hry přihrávkami na druhou stranu, přihrávka obloukem nad hlavou
Slam střelba smečem
Slam Dunk pojem pro varianty smeče do koše
Slide sklouznutí, obranný pohyb do strany
Slide step klouzavý krok ( v obraně)
Slow pomalu
Small Forward křídlo s dobrou střelbou
Sneaker odborný výraz pro basketbalovou obuv
Sole podešev, chodidlo
Spaceing rozestup (hráčů)
Speed rychlost
Speed dribble velmi rychlý driblink
Speed endurance rychlostní vytrvalost
Spin back to beginning přední obrátka spojená s otevřeným únikem do středu
Spin (rotation) obrátka, rotace
Spinned ball rotovaný míč
Spot místo, pozice
Spot up zabrat pozici, postavit se
Spread the defence roztáhnout obranu
Stance postoj, střeh
Starting Five základní pětka, která začíná utkání
Stationary screen pasivní clona
Steal zisk míče předvídáním přihrávky soupeře
Step across uvolnění na místě pivota pro přihrávku založené na předkročení obránce
Step away couvnout
Step up predkročení soupeře a uvolnění se před ním
Stop zastavení
Stop jump střelba z výskoku
Streetball varinta basketbalu, která se hraje na volném prostranství
Strenght silová cvičení
Strong silný
Strong Side silná strana, strana na které se nachází míč
Substitute střídání
Success úspěch
Successful throw úspěšný střelecký pokus
Suppleness ohebnost
Suppling exercise cvičení na rozvoj ohebnosti
Switch přebrat v obraně
System systém
Tactical taktický
Tactics taktika
Take the ball chytit míč
Take-of foot odrazová noha
Team družstvo
Team play, team work cooperation kolektivní hra
Teammate spoluhráč
Technical Foul technická chyba pro nesportovní chování
Technique technika
Ten-Secound Line středová čára, přes kterou musí míč přejít do deseti sekund
Three-Point Field Goals území tříbodového hodu, 6,75 m od koše
Three-Secound Rule pravidlo tří sekund, doba, po kterou se hráč může pohybovat ve vymezeném území
Three-two zónová obrana 3-2
Throwing practice střelecký trénink
Tie score nerozhodný stav
Tight man-to-man (defence) těsná osobní obrana
Time čas
Time out oddechový čas
Timekeeper časoměřič
Time-out oddechový čas, pro taktické pokyny od kouče
Timing načasování pohybu
Tip-in dopich míče
Tip-off vysoký míč, rozskok na počátku poločasu
To the right do prava
Touching lehký dotyk protihráče při obraně
Trailer hráč, který při rychlém protiútoku běží ve druhé vlně útočníků
Train (coach) trénovat družstvo
Train (practice) trénovat jako hráč
Trainer (coach) trenér
Tansition přechod na druhou polovinu hřiště
Transition game mezihra - přechod z obrany do útoku a opačně
Trap rychlé zdvojení útočníka
Traping defense obranná kom.založená na zatlačení útočníka "do pasti"
Trash talk pojem pro drsné, neomalené urážky protihráče
Travelling kroky
Triple Double dvoumístné skóre ve třech kategoriích jednoho hráče v utkání
Triple threat position trojí ohrožení koše, hráč je v postoji čelem ke koši v pozici, která mu dává možnost střelby, přihrávky nebo úniku driblinkem
Trunk tělo
Trunks trenky
Turnaround (face-up) přední obrátka spojená s otevřeným únikem ke koncové čáře
Turn-around shot střelba po obrátce
Turnover ztráta míče v útoku
Two-count stop zastavení krokem
Two-handed bounce pass přihrávka obouruč o zem
Two-handed flip pass přihrávka obouruč ze spodu
Two-handed chest pass přihrávka obouruč od prsou
Two-handed overhead pass přihrávka obouruč nad hlavou
Two-man game herní kombinace dvou hráčů
Umpire druhý rozhodčí
Undertrained netrénovaný
Unguarded player nebráněný hráč
Unsuccessful throw neúspěšný pokus
Up and under pohyb s míčem, jeho zvednutí výšky, které má zvednout i obránce v těžišti a opětné přenesení míče dolů
Upper arm nadloktí
Victory vítězství
Warmups rozehřívací činnost na začátku tréninku (před utkáním)
Weak Side slabá strana; polovina hřiště, ma které není míč
Whisle pískat
Wieght hmotnost
Win(conquer) zvítězit
Wrist work práce zápěstí
Zone vymezené území, ohraničené území pravidla tří vteřin
Zone defense zónová obrana

 

zdroj: http://www.4basket.cz/lexikon/slovnik